Železničné stavby

Realizujeme železničné stavby

Sme tu pre vás, ak potrebujete...

  • sanácie železničného zvršku a spodku
  • sanácie nástupíšť
  • stavebné práce súvisiace s modernizáciou a rekonštrukciou železničných a električkových tratí, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku
  • modernizácie nástupíšť a zastávok
  • výstavba priecestí
  • výstavba protihlukových stien
  • rekonštrukcie a výstavba železničných mostov, priepustov, nadjazdov a podchodov
  • kompletná rekonštrukcia budov železničných staníc
  • budovanie káblových chráničkových trás

Technológie a odbornosť

Vďaka mnohoročným skúsenostiam a využívaniu moderných technológií dokážeme garantovať včasnú a kvalitnú realizáciu zákazok aj veľkého rozsahu. S našim odborným personálom a najmodernejšou mechanizáciou robíme vysoko odborné práce súvisiace so železnicami.

Prostredie

Staráme sa o bezpečné pracovné prostredie a dbáme o ochranu životného prostredia.

Kvalita práce

Za svojou prácou si stojíme, robíme precízne, poctivo a kvalitne, pretože spokojnosť našich klientov je pre nás veľmi dôležitá. Máme všetky potrebné certifikáty.